• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Evropski parlament podpira Evropski zeleni dogovor

  17. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Hkrati izpostavlja potrebo po še ambicioznejših ciljih.

  Energetika in regulativa 20

  17. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Na letošnjem forumu poudarek na pripravi razvojnih dokumentov ter omrežjih prihodnosti.

 • InnoEnergy pripravlja Izziv PowerUp!

  16. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Družba išče najboljša zagonska podjetja, podjetja v fazi širitve ter mala in srednje velika podjetja iz SVE, ki bodo tako dobila priložnost za večmilijonske naložbe.

  Razglasitev podnebne krize potrebuje strateški razmislek

  16. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Po mnenju vlade ima lahko razglasitev podnebne krize brez jasne politične podpore konkretnim zavezam nasprotne učinke od želenih.

 • Decembra proizvodnja NEK za 0,9 odstotka večja od načrtovane

  15. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec december 2019.

  Po Zelenem dogovoru še naložbeni načrt za trajnostno Evropo

  15. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Ta predstavlja pomemben element financiranja potrebnih naložb za podnebno nevtralno Evropo.

 • Javna razgrnitev dopolnjenih osnutkov NEPN in okoljskega poročila tik pred vrati

  15. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  MzI čaka le še na oceno MOP o njuni ustreznosti, ki naj bi jo prejeli še v tem tednu.

  Projekt izgradnje nove RTP Kobarid kmalu pod streho

  14. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Tehnični pregled novozgrajene 110/35/20 kV RTP Kobarid, s katero se bo izboljšala oskrba v Zgornjem Posočju, je predviden aprila.

 • Za GEN energijo še eno uspešno leto

  14. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Skupina Gen energija je lani ustvarila za več kot 2,2 milijardi evrov prometa in dobrih 48 milijonov evrov dobička.

  Agencija Informa Echo prejela nagrado za energetskega inovatorja svetovnih razsežnosti

  14. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala britanska revija Corporate Vision Magazine.

 • Agencija Informa Echo postala energetski inovator 2019

  14. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala britanska revija Corporate Vision Magazine.

  SID banka podpira okoljsko trajnost in učinkovitost prometnega sektorja v Evropi

  13. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  SID banka je z EU podpisala administrativni sporazum o kombiniranem financiranju na področju Instrumenta za povezovanje Evrope v prometnem sektorju.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice