• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Dravske elektrarne v prihodnosti stavijo tudi na veter

  10. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  V fazi podrobnejše proučitve so ta hip tri potencialne lokacije, in sicer Ojstrica, Paški Kozjak in Rogatec.

  Jedrski strokovnjaki o svojih stališčih o osnutku NEPN

  10. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Ljubljana, 11. december

 • Načrtovana koncentracija družb HSE, ECE in E3 skladna s pravili konkurence

  10. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Agencija za varstvo konkurence je odločbo izdala v petek.

  Jedrski strokovnjaki o svojih stališčih o osnutku NEPN

  10. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Društvo jedrskih strokovnjakov bo jutri ob 15:30 javno predstavilo svoja stališča in predloge glede osnutka NEPN.

 • Svet EU podpira posodobitev pravnega okvira za obdavčitev energije

  9. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Njegova posodobitev bo prispevala k podnebno nevtralni EU.

  Dialog na področju jedrske in sevalne varnosti

  9. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Uprava za jedrsko varnost se je sestala z nevladnimi organizacijami.

 • Sprejete spremembe omrežninskega akta za elektrooperaterje

  6. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Z aktom Agencija za energijo spreminja in dopolnjuje določbe veljavnega akta na šestih področjih.

  V Mariboru postavljeno prvo energetsko obarvano igrišče

  6. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Projekt je nastal na pobudo Borzena, pridružila pa sta se mu podjetje Dravske elektrarne Maribor in Mestna občina Maribor. 

 • Med Evropejci velika podpora podnebnim ukrepom

  5. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da so Evropejci zelo zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb.

  Zadani cilji v skladu z uresničevanjem evropskega zelenega dogovora

  5. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Nova evropska komisarka za energijo je postala Kadri Simson.

 • EIB opušča posojila za fosilna goriva

  4. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Od leta 2021 bodo izvajali ambicioznejšo podnebno investicijsko strategijo, kot jo ima katera koli javna finančna ustanova na svetu.

  V devetih mesecih izplačanih 96,6 milijona evrov podpor

  3. december 2019
  Vir: www.nas-stik.si

  Povprečna višina podpore v tem obdobju je znašala 141,1 evra/MWh.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice