• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Energija plus prilagodila poslovanje razmeram

  7. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V pomoč svojim kupcem so odprli več elektronskih komunikacijskih kanalov.

  HESS izvedel številne ukrepe za zanesljivo obratovanje hidroelektrarn

  7. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Ravno v teh dneh, ko je svet ohromljen, je proizvodnja električne energije iz naravnih obnovljivih virov še toliko bolj pomembna.

 • Požar v bližini Černobila ne vpliva na radiološko varnost v Sloveniji

  7. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V nedeljo 5. aprila 2020 je več domačih in tujih medijev poročalo o požaru, ki je izbruhnil v bližini nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu.

  NEK deluje nemoteno

  7. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  NEK tudi v teh razmerah neprekinjeno zagotavlja prepotrebno stabilnost elektroenergetskega sistema in oskrbo z električno energijo.

 • V teku javna obravnava Zakona o učinkoviti rabi energije

  6. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Namen zakona je zagotoviti in spodbuditi zmanjšanje rabe energije ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in temeljnih načel energetske politike.

  Pred 137 leti zasvetila prva električna luč na Slovenskem

  6. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  S tem se je začela doba elektrifikacije in krepitev vloge električne energije, ki je v današnjem svetu postala nepogrešljiva.

 • Evropska komisija objavila razpis LIFE v vrednosti 450 milijonov evrov

  6. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  LIFE s financiranjem projektov pomaga pri izvajanju Evropskega zelenega dogovora.

  Elektrarne na Dravi delujejo varno in zanesljivo

  6. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Na dan trenutno proizvedejo skoraj 6.000 MWh električne energije, podobno proizvodnjo pa načrtujejo tudi v prihodnjih tednih.

 • V Premogovniku Velenje kljub izrednim razmeram nadpovprečni rezultati

  3. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Na dan izkopljejo dobrih trinajst tisoč ton premoga, v marcu pa so izdelali tudi 781 metrov novih jamskih prog.

  Preprosti ukrepi za energetsko učinkovitost v kuhinji

  3. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Uporaba pokrovke in izklop štedilnika pred koncem kuhanja lahko pripomoreta k nižjemu računu.

 • Ukrepom države se pridružuje tudi SunContract

  2. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Cene električne energije za male podjetnike in gospodinjstva bodo nižje za do 40 odstotkov.

  Gospodinjstva največ električne energije potrebujejo za štedilnike

  2. april 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Minimalna letna potreba po električni energiji (brez gretja in klimatizacije) za vsa slovenska gospodinjstva znaša 1.366 milijonov kWh (1.366 GWh).

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice