Komisija

Komisija

Izbor najboljše raziskovalne naloge vodi tri članska komisija v sestavi:  dr. Karol Peter Peršolja, Borzen, d. o. o., predsednik komisije

  Dr. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.

  prof. dr. Nevenka Hrovatin, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, član komisije

  Nevenka Hrovatin je redna profesorica za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Senata fakultete, vodja Inštituta za javni sektor in vodja JMPS (magistrskega programa za javni sektor in ekonomiko okolja), ki ga Ekonomska fakulteta organizira v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Sarajevu. Je tudi vodja raziskovalnega projekta "Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v okviru razvoja EU", ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Je članica uredniškega odbora  Economic and Business Review, International Public Administration Review, and CEA Journal of Economics. Raziskovalno se ukvarja s področjem javnega sektorja ter gospodarskimi javnimi službami, še posebej s področjem energetske ekonomike in elektronskih komunikacij. Raziskovalne dosežke je objavila v več uglednih mednarodnih revijah. Sodelovala je tudi kot svetovalka slovenske vlade ter bila nosilka več študij za Agencijo za energijo in več podjetij s področja gospodarskih javnih služb.
  Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike, d. o. o., član komisije

  Gospod Franko Nemac je diplomiral leta 1977 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Štirinajst let je bil projektant prenosnih in proizvodnih energetskih projektov na IBE d.d.. Od 1991 je direktor ApE-Agencije za prestrukturiranje energetike d.o.o., Ljubljana, kjer se ukvarja z izvajanjem projektov obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).  ApE je bila v tem času partner na več kot 50 EU projektih, lansirala postavitev prvih 6 kotlov na lesne pelete, sekance in polena, daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, izpeljala postavitev 500 solarnih sistemov za toplo vodo, začela z energetskimi meritvami vetra in postavila prvo sončno elektrarno v Sloveniji. ApE je pomembno prispevala pri pripravi in sprejemu vseh spodbujevalnih finančnih mehanizmov v Sloveniji, s pomočjo katerih je bil v zadnjih letih dosežen izreden razmah investicij. Je velik zagovornik vključevanja slovenskih podjetij in energetskega sektorja v proizvodnjo opreme in storitev za OVE in URE. Je ustanovitelj in koordinator Slovenske in član evropske platforme za fotovoltaiko-delovne skupine za integracijo sončnih elektrarn v elektroenergetsko omrežje. 


Strokovno podporo s strani naročnika izvaja: 
mag. Borut Rajer, Borzen, d. o. o., strokovni sodelavec komisije

Borut Rajer je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d. o. o., slovenskem operaterju trga z elektriko. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja, na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije pa aktivnosti Centra za podpore, operativnega izvajalca podpornih shem za OVE in SPTE v Sloveniji. Druge aktivnosti vključujejo analizo energetskih trgov, povezovanje trgov z elektriko ter področje potrdil o izvoru. Med glavnimi projekti v preteklosti poudarja vzpostavitev Registra potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji ter projekt povezovanja trgov elektrike med Slovenijo in Italijo. Sodeloval je tudi v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah, od januarja 2014 pa je tudi vodja delovne skupine za okoljske trge pri EuroPEX, združenju evropskih energetskih borz. Več let kot gostujoči predavatelj predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice